tekstwerkcom

Logo en huisstijl

tekstwerkcom is onstaan uit een viertal bedrijven die allen in hetzelfde gebouw werkten en elkaar versterkten in de disciplines vertalen en communicatie voor de bekende postordercatalogi. De postordercatalogi ontwikkelden zich online steeds meer als sterke merken. De catalogi verdwenen en geavanceerde webshops ontstonden.
Wat bleef was echter dat de, veelal Duitse, postorderbedrijven zich manifesteerden op een anderstalige markt dan de eigen markt. En dat vergde een specifieke, aan de landelijke cultuur gebonden communicatie met vertalingen die daarbinnen passen.
De naam werd ‘Tekstwerk’ en vanwege de digitalisering van de markt werd achter de nieuwe bedrijfsnaam ‘com’ geplaatst.

Het logo bestaat uit typografische elementen, waarbij we een zogenaamd ligament hebben toegepast op de ‘S’ en de ‘T’. Een ligament is een versiering om twee lettervormen te verbinden en werd vooral gebruikt in middeleeuwse handgeschreven teksten. Met het gebruik hiervan hebben we willen uitdrukken dat ’tekstbehandeling’ een oud ambacht is. Tevens komt de verbinding tussen andere taalgebieden hierdoor tot uitting.
Ondanks de romantisering blijft het logo strak en modern. Het krijgt echter een vriendelijk gezicht en een menselijk karakter. En tekst is toch bedoeld om communicatie tussen mensen mogelijk te maken. Dit hebben we willen benadrukken door de letters ‘WE’ en ‘.COM’ in grijs uit te voeren als afkorting van ‘We Communicate’, wat tevens als slogan samen met het logo gebruikt wordt.

Nieuwjaarskaart

tekstwerkcom wilde de nieuwe huisstijl en de veranderingen die het bedrijf ondergaan heeft onder de aandacht brengen in haar nieuwjaarskaart. En wat is hier toepasselijker dan oud en nieuw. Uiteraard in tekst, want daar gaat het over bij tekstwerkcom. En ‘nieuw’ biedt altijd perspectief. Vandaar een 3D brilletje waarmee oud van nieuw onderscheiden wordt.

Website

Voor de website hebben we een magazine-achtige lay-out ontworpen die het nostalgische gevoel oproept van het bladeren in de postordercatalogi van weleer. Dit wordt versterkt door het horizontale scrollen, wanneer de website op laptop of PC bekeken wordt.

Online shoppen met de offline beleving en tevens de kracht van lokalisatie, waarbij de gebruiker het gevoel heeft met een aanbieder te maken te hebben uit het thuisland is het beeldconcept geworden. Hiervoor hebben we shoppende mensen afgebeeld met inzetjes van artikelen uit webshops vanuit diverse landen.

Bekijk de website op www.tekstwerk.com.

Kop koffie?