Gemeente Tynaarlo

Logo en corporate identity

De gemeente Tynaarlo is in 1998 ontstaan door de samenvoeging van de toenmalige gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren. De fusienaam was oorspronkelijk Zuidlaren, maar de opdracht was een naamsonafhankelijke huisstijl te ontwerpen, waarbij de naam gewijzigd kon worden. Uiteindelijk is de gemeentenaam Tynaarlo geworden en Zuidlaren werd in de huisstijl vervangen door Tynaarlo. De identiteit, namelijk een gemeente met veel bos, water en monumentale gebouwen, veranderde immers niet.
Deze kenmerken zijn tezamen met de transparante gemeentelijke organisatiestructuur gevat in het beeldmerk.

Kop koffie?